AZ ALTERN-CSOPORT

Az Altern-csoport - Kindler József professzor kezdeményezésére - 1996 decemberében jött létre a Budapesti Közgazdaságtudományi Egyetem Környezetgazdaságtani és Technológiai Tanszékén. Alapító tagjai:

prof. Kindler József
Baranyi Árpád (abacowi.hu)
Dabóczi Kálmán (daboczirocketmail.com)
Kocsis Tamás (tamas.kocsisuni-corvinus.hu).

A csoport alapvetõ célja és irányultsága - miként erre a névválasztás is utal - elsõsorban a gazdasági elmélet és gyakorlat kifejezetten alternatív szempontból történõ kritikai vizsgálata. Fõként az egyre inkább feledésbe merülõ szociális, kulturális és morális értékek meghatározó fontosságára kívánjuk ráirányítani a figyelmet, elsõsorban az európai kultúrkör hagyományai és üzenete alapján. Nincsenek illúzióink: a pozitív irányú határozott elmozdulás hosszú idõt vehet igénybe, s ebben a folyamatban szeretnénk a kovász szerepét betölteni.

A Kovász - az Altern-csoport negyedévente megjelenõ kiadványa - az interneten is olvasható, illetve letölthetõ az egyes tanulmányok teljes tartalma.

KORTEN MAGYARORSZÁGON!

PAUL HELLYER KÖNYVE az Altern csoport kiadásában

Altern hírek

Ha az Altern-csoporttal nem drótpostán kívánja felvenni a kapcsolatot, az alábbi lehetõségek között választhat:

levélcím: BCE, Környezetgazdaságtan, Altern-csoport
1828 Budapest, Pf. 489.

telefon/fax: 482-5280 vagy 482-5120