PAUL HELLYER
A GLOBÁLIS PÉNZÜGYI VÁLSÁG TÚLÉLÉSE

Felelõs kiadó: prof. Kindler József

Az Altern-csoport és a Gondola Kiadó közös kiadása.
A könyv A/5 formátumban, kartonálva, 240 oldalon jelent meg.
Bolti ára 1290 Ft.
ISBN 963-85751-2-3
Megvásárolható a jobb könyvesboltokban.
Viszonteladók számára megrendelhetõ:
GONDOLA '96 Kft., 1025 Budapest, Alsó Zöldmáli út 25/A
Tel/fax: (06-1) 325-9668 vagy 06(20) 954-5677

A könyv fejezetei:

 1. A monetaristák és a Chicagói Iskola elrontották!
 2. A fõáramú közgazdaságtan tévhitei
 3. A tudathasadásos gazdaság
 4. Fény a láthatáron
 5. A pénz, a zûrös pénz és a fantompénz
 6. Fantompénz ural mindent
 7. Egy végtelenül ostoba rendszer
 8. A kerék újrafeltalálása
 9. Az ötvenszázalékos megoldás
 10. Jövedelempolitika a monopóliumok és az oligopóliumok fékentartására
 11. A közgazdaságtan mítoszai és realitásai
 12. Gazdasági reformcsomag

"Félévszázados kutatómunka és erõfeszítés eredményeképpen sziklaszilárd meggyõzõdésem, hogy nincs az a válság vagy gazdasági recesszió, amelyet ne lehetne elkerülni" - írja Paul Hellyer A globális pénzügyi válság túlélése, avagy a remény gazdaságtana (Surviving the Global Financial Crisis - The Economics of Hope for Generation X) címmel 1996-ban Kanadában megjelent könyvében. A gazdaság világában azóta is tapasztalható sorozatos válságok olyan elbizonytalanodó pénzügyi helyzetet teremtettek, ami alapján nagy biztonsággal állítható: a szerzõ monetarizmust illetõ kíméletlen kritikája és megoldást célzó javaslatai régiónkban is széles körû érdeklõdésre tarthatnak számot. A könyv elsõsorban azon közgazdászok, pénzügyi szakemberek, gazdasági tanácsadók és szélesebb érdeklõdésû laikusok számára tartogat újdonságot, akik az uralkodó közgazdasági felfogás alappremisszáihoz ragaszkodva sokszor nem jutnak el a megfelelõ kérdések feltevéséig.

Pedig a gazdaságot leginkább fenyegetõ adóssághegyek problémája könnyen érthetõvé válik, ha eloszlatjuk a monetáris rendszer köré vont misztikus ködöt, s azt a maga meztelen valóságában szemléljük. A pénzügyi rendszer ugyanis - a könyv tanúsága szerint - az angol aranymûvesek több mint háromszáz évvel ezelõtt megvalósított mesterkedésére épül, ami a központi bankok létrehozásával a világtörténelem legjövedelmezõbb törvényes üzelmének bizonyult. A szerzõ meggyõzõ érveléssel mutatja ki a sorozatosan ismétlõdõ gazdasági válságokra adott eddigi magyarázatok elégtelenségét, s azokat elsõsorban az uralkodó "gyakorlati monetarizmus" kíméletlen alkalmazására vezeti vissza. Ennek eredménye a súlyos deficit és a magas kamatlábak, amelyek gátolják a reálgazdaságban rejlõ lehetõségek kibontakozását.

A szerzõ a fenti problémák orvoslására olyan gazdasági reformot javasol, amelyben a gazdaságba évente áramoltatott új pénz ötven százalékát a kormányzat bocsátja ki (szemben a mai közel százszázalékos banki kibocsátással); a bankokat szigorúan felügyelik, hogy az általuk kibocsátott pénzt spekuláció helyett valóban a reálgazdaságba fektessék; olyan jövedelempolitikát alkalmaznak, amely korlátok közé szorítja a monopol jellegû hatalommal rendelkezõ szakszervezeti és üzleti köröket; valamint a világ körül portyázó spekulatív dollárszázmilliárdok mozgásterének beszûkítése céljából megadóztatják a külföldi fizetõeszközökkel kapcsolatos tranzakciókat. A megvalósítás érdekében a központi bankok szerepének és státusának újragondolása is szükséges.

Nyilvánvaló, hogy mindezek fényében a magyar gazdaságpolitika jellege és mozgástere is újraértékelhetõ, beleértve a különféle gazdasági résztvevõk és intézmények (például a Nemzeti Bank) szerepét. A könyv jó lehetõséget nyújt arra, hogy magas szintû párbeszéd és vita induljon olyan, eddig tabuként kezelt gazdasági kérdések mentén, amelyek megválaszolásától tényleges minõségi változást várhatunk a gazdaság, és ezen keresztül az egész társadalom életében.

A könyv szerzõje, Paul Hellyer, 1949-es megválasztásakor Kanada legfiatalabb parlamenti képviselõje volt, majd nyolc évvel késõbb a legfiatalabb miniszter. Vezetõ szerepeket töltött be a késõbbi Pearson- és Trudeau-kormányokban, s 1969-ben a Trudeau-kormány miniszterelnök-helyettese lett. Noha életében számos egyéb területen is ismertté vált (például a Canadian Armed Forces egyesítése kapcsán vagy a Task Force on Housing and Urban Development elnökeként), életében mindig is erõteljesen érdeklõdött a makroökonómia kérdései iránt. Ez indította arra, hogy megalapítsa az Action Canada elnevezésû mozgalmat, amely a teljes foglalkoztatást, a nulla inflációt és az életminõség javítását tûzte zászlajára. Újságíróként és politikai kommentátorként is folytatta küzdelmét a gazdasági reformok érdekében, és számos könyvet publikált ezen a területen. Jelenleg feleségével együtt Torontóban él.