Irodalomjegyzék

 1. A Riói Nyilatkozat a Környezet és Fejlődésről, Az ENSZ Környezet és Fejlődés Világkonferencia Dokumentumai, Föld Napja Alapítvány, 1993.
 2. Atkinson, Lloyd C.: Economics, Richard D. Irwin, Inc., 1992.
 3. Bándi Gy.: Környezetvédelmi kézikönyv, KJK, 1995.
 4. Barbier, Edward B.: Economics, Natural-Resourse Scarcity and Development, Earthscan Publications Ltd., London, 1989.
 5. Barde, Jean Philippe and Pearce, David, W.: Valuing the Environment, Earthscan Publications Ltd, London, 1991.
 6. Barótfi István: Környezettechnikai kézikönyv, 1990.
 7. Bartman, Thomas R.: Dodging Bullets, Fortnightly, October 1. 1993.
 8. Bartus Gábor: Az újrahasznosítás néhány közgazdasági kérdése, Egyetemi doktori disszertáció, BME TTTK, 1995
 9. Boulding, Kenneth E.: The Economics of the Coming Spaceship Earth, Valuing the Earth ed. Herman E. Daly and Kenneth N.Townsend, The MIT Press Cambridge, Massachusetts, London, England, 1993.
 10. Broemly, D. W. (edited): The Handbook of Environmental Economics, Blackwell Oxford UK and Cambridge USA 1995.
 11. Brown, L.: A környezetszennyezés a világgazdasági rendszert veszélyezteti, Figyelő, 1992. március 26.
 12. Brown, Lester R.: "Building a Sustainable Society, W. W. Norton & Co, New York - London, 1994.
 13. Cash, James I., Jr. - McFahrlen, F. Warren - Mckenney, James L.: Corporate Information Systems Management, IRWIN Homewood, Illinois, Boston Massachusetts, 1992.
 14. CBO Papers, Greening the National Accounts, Washington DC, 1994.
 15. Chechile, Richard A. and Carlisle, Susan: Environmental Decision Making: A Multidicsiplinary Perspective, Van Nostrand Reinhold, New York, 1991.
 16. Chikán Attila: Vállalatgazdaságtan KJK-Aula Budapest 1993.
 17. Coase, R.M. The Problem of Social Cost, Journal of Law and Economics, 1960.
 18. Corporate Quality/Environmental Management: The First Conference, Global Environmental Management Initiative, Washington, D.C., Jan. 9-10, 1991.
 19. Costanza, Robert: Ecological Economics, Columbia University Press, New York, 1991.
 20. Daly, Herman E. - Cobb, John B.: For the Common Good, Beacon Press, Boston 1989.
 21. Daly, Herman E.: Steady-State Economics, Island Press, Washington, D.C., 1991
 22. Development and the Environment, World Development Report 1992. Published for the World Bank, Oxford University Press
 23. Dobák Miklós: Szervezetalakítás és szervezeti formák 1988 KJK Budapest
 24. Dobos Tibor: A környezetgazdálkodás az emberi lét alapja, Kaposvári Nyomda Kft., 1991.
 25. Dorfman, Robert - Dorfman, Nancy S.: Economics of the Environment, W.W. Norton and Company, 1977.
 26. Engelman, Robert - LeRoy, Pamela: Conserving Land, Population and Sustainable Food Production, Population and Environment Program, Population Action International, 1995.
 27. Environmental Risk Assessment, Asian Development Bank Environment Paper No. 7 1990.
 28. Glickman, Theodore S. - Gough, Michael: Readings in Risk, Resources for the Future, Washington, D.C., 1991.
 29. Gray, Barbara: Collaborating, Jossey-Bass Publishers, San Francisco - London, 1989.
 30. Grodzinski, Wladyslaw - Cowling, Ellis B. and Breymeyer, Alicja I.: Ecological Risks, National Academy Press, Washington, D.C., 1990.
 31. Harris, Richard: Ignoring the Environment is Bad for Business Canadian Manager Fall 1993.
 32. Kahn, Herman - Brown, William - Martel, Leon: The Great Transition from the Next 200 Years by, Hudson Institute, William Morrow and Company, Inc. Publishers, New York, 1976.
 33. Kerekes Sándor - Kobjakov Zsuzsanna - Medvéné Szabad Katalin: A környezetgazdaságtan alapjai, Kereskedelmi, Vendéglátóipari és Idegenforgalmi Főiskola Budapest, 1993.
 34. Kerekes Sándor - Kobjakov Zsuzsanna: Bevezetés a környezetgazdaságtanba, Eötvös Loránd Tudomány-egyetem, Budapest, 1994.
 35. Kerekes Sándor - Rondinelli, Denniss - Vastag Gyula: A vállalatvezetők környezeti felelőssége, Közgazdasági Szemle, 1995. Szeptember
 36. Kerekes Sándor - Szlávik János: Gazdasági útkeresés, környezetvédelmi stratégiák, KJK, Budapest, 1989.
 37. Kerekes Sándor-Kindler József (szerk): Vállalati környezet-menedzsment, Aula, Budapest, 1997.
 38. Kindler József: Fejezetek a döntéselméletből, Aula, Budapest, 1991,
 39. Kiss Károly: Ezredvégi kertmagyarország V-Kiadó Budapest, 1994.
 40. Kletz, T. A.: Eliminating Potential Process Hazards, Chemical Engineering, 92. k. 1985.
 41. Kneese, A. U.: Economics and the environment, New York, Pingvin, 1977.
 42. Kopányi Mihály: Mikroökonómia, KJK-Aula, 1993.
 43. Kovács Géza: Globális problémák - hazai perspektívák, Kossuth, 1983.
 44. Közös jövőnk, Mezőgazdasági Kiadó, Budapest, 1988.
 45. Kulcsár Dezső: Környezetgazdaságtan, Országos Környezet és Természetvédelmi Hivatal, Budapest, 1986.
 46. Láng István: A környezetvédelem nemzetközi körképe, Mezőgazdasági Kiadó, 1980.
 47. Lester Brown: A világ helyzete 1990, 1991, 1992, Föld Napja Alapítvány kiadása, Budapest
 48. Lorenz, Konrad: A civilizált emberiség nyolc halálos bűne, Budapest, IKVA-SZÁMALK, 1988.
 49. Madas András: Ésszerű környezetgazdálkodás a mezőgazdaságban, KJK, Budapest, 1985.
 50. Managing the Environment, Business International Ltd, London, 1990.
 51. Meadows, D. at all: The Limits to Growth, 1972.
 52. Meadows, D. H. - Meadows Dennis L. - Randers, Jorgen: Beyond the Limits, Chelsea Green Publishing Co, Post Millis, Vermont, 1992
 53. Meadows, Donella H.: The Global Citizen, Island Press, Washington, D.C., 1991, 300p.
 54. Meffert, Heribert - Kirchgeorg, Manfred: Marktorientiertes Umwelt-management, C. E.Poeschel Verlag Stuttgart,1992.
 55. Mészáros Ernő: Légkörtan, Veszprémi Egyetem, 1993.
 56. Mishan, E. J.: Költség-haszon elemzés, KJK, 1982.
 57. Móser M. - Pálmai Gy.: A környezetvédelem alapjai, Tankönyvkiadó, 1992.
 58. Nath, Bhaskar - Hens, Luc - Devuyst, Dimitri: Environmental Management, Draft Version, 1992
 59. North, Klaus: Environmental Business Management, International Labour Organization, Geneva, 1992.
 60. Opschoor, J. - Lohman, A. F. - Vos, H. B.: Managing the Environment. The Role of Economic Instruments, OECD, Paris, 1994.
 61. Opschoor, J. B. - Lohman, A. F. de Savornin - Vos, H. B.: How to Applay Economic Instruments in OECD Countries, OECD, Paris, 1993.
 62. Pearce, D. - Turner, R.: Economics of Natural Resources and the Environment, The Johns Hopkins University Press Baltimore, 1990.
 63. Pearce, D. W. - Turner, R. K.: The Economic Evolution of Low Waste Technologies, Resources and Conservation, 1984.
 64. Pearce, David - Markandya, Anil - Barbier, Edward B.: Blueprint for a Green Economy, EARTHSCAN Publications Ltd., London, 1989.
 65. Pearce, David: Economic values and the natural world, CSERGE EARTHSCAN Publications Ltd., London, 1993.
 66. Pearce, John A. - Robinson, Richard Jr.: Cases in Strategic Management, Richard D. Irwin, Inc., Homewood, Illinois, 1988.
 67. Perman, Roger-Ma, Yue - McGilvray, James: Natural Resource and Environmental Economics Longman London and New York 1996.
 68. Pigou, A.C.: The Economics of Welfare, McGraw-Hill Book Company, New York, 1920.
 69. Polányi Károly: Az archaikus társadalom és a gazdasági szemlélet, Gondolat Kiadó, Budapest, 1976.
 70. Porter, M. E.: America's Green Strategy, Scientific American, 1991.
 71. Porter, Michael E.:Competitive Strategy, Techniques for Analyzing Industries and Competitors, The Free Press, 1980.
 72. Potier, M.: Voluntary Agreements, OECD, 1994.
 73. Raufer, K. Roger - Feldman, Stephen L.: Acid Rain and Emissions Trading, Rowman and Littlefield Publishers, 1987.
 74. Rovet, Ernest: Making sense of due diligence, CA Magazine, October 1993.
 75. Samuelson, P. A. - Nordhaus, W. D.: Közgazdaságtan, KJK, Budapest, 1987.
 76. Sándor Kerekes and Miklós Bulla: Environmental Management in Hungary Environmental Impact Assessment Review Volume 14, Numbers 2,3, March-May 1994.
 77. Sántha Attila: Környezetgazdálkodás I.-II., Akadémiai Kiadó, Budapest, 1993.
 78. Schumacher, E.: A kicsi szép (Small is Beautiful), Budapest, KJK, 1991.
 79. Schummacher, E.: Jó munkát (Good Work), Budapest KJK, 1994.
 80. Smith, A.: A nemzetek gazdaságtana, KJK, 1992.
 81. Smith, John - Watts, Greville: A framework for environmental management Focus on Physical Distribution & Logistics Management, Vol: 12, Iss: 2, March 1993.
 82. Szentgyörgyi Albert: Az élő állapot, Budapest, Gondolat, 1974.
 83. Szlávik János - Valkó lászló: Környezetgazdaságtani alapismeretek, NSZI, 1995.
 84. The Global 2000 Report to the President, Penguin Books, 1982.
 85. Tietenberg, Tom: Environmental and Natural Resource Economics, Harper Collins Publishers, 1992
 86. Tim, Jackson: Clean Production Strategies, Lewis Publishers, 1993.
 87. Turchany, Guy: Környezeti auditálás, KTM - MKM - BME Környgazd. Osztály, BP-Genf, 1994.
 88. Türch, Rainer: Das Ökologische Produkt Verlag Wissenschaft & Praxis, Ludwigsburg, 1990.
 89. Weitzman, Martin L. Prices vs. Quantities, Rev. Economic Studies., Oct. 1974.
 90. Welford, R. - Gouldson, A.: Environmental Management and Business Strategy, London, Pitman Publishing, 1993.
 91. Wicke, von Lutz: Umweltökonomie, Verlag Franz Vahlen, München, 1991.
 92. Winsemius, Pieter: Guests in Our Home, McKinsey & Company, 1990.
 93. World Development Report 1992, Development and the Environment, Oxford University Press, May 1992.
 94. Zsolnai László: Másként gazdálkodás, KJK, 1989.Tartalomjegyék